Pätevät tekijät ykkösedellytys laadukkaalle rakentamiselle

Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Rainer Mahlamäki muistuttaa, että rakentamisen laatu-keskustelussa pitää muistaa myös kuluttajansuojanäkökulma. Tällä hetkellä kuluttajilla ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa rakennusalan toimijoiden ammattipätevyyksiä. Rakentamisen laatuun vaikuttaa koko toteutusketju, suunnittelu mukaan lukien.

- NCC Rakennus Oy:n Timo Korhosen viime viikolla esittämä rakentajien toimilupamalli on erittäin tervetullut ehdotus. Harmaa talous on taantuman vuoksi yhä suurempi ongelma rakennusalalla, Rainer Mahlamäki toteaa.

Ainoa mahdollisuus ratkaista rakennusalalla vallitseva, rakentamisen heikkoon laatuun johtava osaavan työvoiman puute on alan toimijoiden sääntely.

- Jokaisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus viihtyisään ja toimivaan kotiin ja elinympäristöön. Suunnittelun ja rakentamisen laatua säädellään määräyksillä, mikä on tärkeää. Yhä tärkeämpään asemaan nousee eri toimijoiden pätevyyden toteaminen ja varmistaminen.

Esimerkiksi voidaan nostaa lääketeollisuus: lääkkeiden ostajienkaan ei voida olettaa ymmärtävän minkälaisia vaikutuksia erilaiset kemialliset yhdisteet heidän elimistössään aikaansaavat. Heidän on voitava luottaa niitä määräävien, valmistavien ja myyvien tahojen asiantuntemukseen. Pelkkä vapaa kilpailu ei lääketeollisuudessakaan ole riittänyt – tarvitaan myös sääntelyä asiantuntemuksen varmistamiseksi.

USA:ssa puolestaan rakennusalan toimijoita on säännelty jo pitkään, vaikka markkinat ovat yleisesti hyvin vapaat. Esimerkiksi oikeus käyttää arkkitehti-nimikettä ja harjoittaa arkkitehtisuunnittelua on vain osavaltioiden rekisteröimillä arkkitehdeilla. Ammatin harjoittamista säännellään osavaltioiden lainsäädännöllä. Ammattien sääntelystä on löydettävissä hyviä esimerkkejä myös EU-maista.

- Rakennusteollisuuden Luotettava kumppani – palvelu on toivottu askel pätevyyden varmistamiseen Suomessa. Tarvitaan järjestelmä, jonka pohjalta voidaan nopeasti ja luotettavasti tarkistaa tekijöiden pätevyys ja ammattitaito, Mahlamäki sanoo.

Lisätietoja:
Rainer Mahlamäki, pj, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
p. 050 337 6231

Julkaistu 13.5.2009

Takaisin