Katajanokan hotellihankkeen sijoittelua vielä tutkittava

Helsingin kaupunki on valmistellut Katajanokalle asemakaavaehdotuksen, joka mahdollistaisi viisikerroksisen hotellin rakentamisen nykyisen Kanavaterminaalin alueelle. Suomen Arkkitehtiliitto yhtyy Helsingin Rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan kantaan tutkia hotellin sijoittamista vaihtoehtoisille paikoille.

Helsingin yleisten töiden lautakunta esitti 14.5. lausunnossaan, että kiistellylle Katajanokan hotellihankkeelle tulisi hakea sopivampi paikka esimerkiksi Länsiterminaalin läheltä tai Hernesaaresta.

- Suomen Arkkitehtiliitto yhtyy lautakunnan kantaan. Hotellin sijoittamista muualle on tutkittava. Kuten lautakunnan lausunnossa todetaan, alue on valtakunnallisesti merkittävää, rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös täydennysrakentamisen on kunnioitettava alueen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Rainer Mahlamäki sanoo.

Jo viime vuoden kesäkuussa lähettämässä kannanotossaan Suomen Arkkitehtiliitto ja Suomen rakennustaiteen museo esittivät, ettei alueen suunnittelussa ole tutkittu riittävästi erilaisia vaihtoehtoja. Helsingin rakennusvirasto on hiljattain esittänyt, että hotellihankkeesta ei ole käyty avointa ja vuorovaikutteista keskustelua.

- Eteläsataman rantavyöhykettä pitäisi tarkastella ja suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan avointa keskustelua. Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan syksyllä käynnistyvää Eteläsataman alueen Kirjava Satama ideakilpailua, joka tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden tutkia hotellin sijoittamista kilpailualueelle, Mahlamäki toteaa.

Suomen Arkkitehtiliitto esittää, että hotellihankkeen valmistelun aikataulussa sekä Eteläsataman kilpailun valmistelussa huomioidaan mahdollisuus tutkia ideakilpailussa hotellin sijoittamista kilpailualueelle.

Julkaistu 25.5.2009

Takaisin