TURKU ASUU 2011 – parempaa asumista turkulaisille

Turun seudun arkkitehdit SAFA on käynnistänyt Turun kulttuuripääkaupunki 2011 liittyvän hankkeen TURKU ASUU 2011. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä rakennuttajien kanssa kehittää laadukasta asuntorakentamista innovatiivisen arkkitehtuurin keinoin.

Hankkeeseen sitoutuvat rakennuttajat valitsevat omasta asuntotuotannostaan toteutettavan kohteen, jossa panostetaan tavanomaista enemmän arkkitehtoniseen laatuun. Ensimmäiset rakennukset toteutetaan vuonna 2011.

TURKU ASUU 2011 -hankkeessa rakennuttajille ja rakennusliikkeille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Euroopan kulttuuripääkaupungin arkkitehtuurin kehittämiseen. Hankkeessa kiinnitetään huomiota
suunnittelun, rakentamisen ja rakennusprosessin laatuun, mikä parantaa osaltaan turkulaisten elinympäristöä. Tähän mennessä hankkeeseen on ilmoittautunut 11 asuntorakennuttajaa.

Kukin toimija nimeää yhden toteutettavan asuntorakentamiskohteen, jossa panostetaan arkkitehtuuriin, kaupunkikuvallisiin näkökohtiin ja energiatalouteen. Tarkoituksena on saattaa eri osapuolet yhteen jo
hankkeen alkuvaiheessa, määritellä tavoitteet, parantaa prosessin laatua, luoda uusia toimintamalleja ja ratkaisuja sekä lisätä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Uusilla toimintamalleilla tavoitellaan laadukkaampia asumisratkaisuja Turun seudulla asuville.

Rakennuskohteiden toteutumista seurataan koko kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Tiedotusvälineiden edustajille tarjotaan mahdollisuutta seurata suunnittelun ja rakentamisen etenemistä mm. dokumentoimalla suunnittelu- ja rakentamisprosesseja.

TURKU ASUU 2011 -hankkeen aloitusseminaari pidetään Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen auditoriossa, Puutarhakatu 1, 4.11.2010 klo 12.00.

Seminaariin on kutsuttu projektiin osallistuvat rakennuttajat suunnittelijoineen, turkulaisia päättäjiä ja asuntorakentamishankkeita käsitteleviä virkamiehiä. Seminaarissa alustavat Tampereen
teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun professori Markku Hedman, elokuvatataiteen professori Lauri Törhönen Aalto-yliopistosta, Turun kaupungin asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen ARAn yliarkkitehti Pertti Vesanto, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n toiminnanjohtaja Vesa Juola ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n hankesuunnittelupäällikkö Henna Helander. Tämän tiedotteen liitteenä on seminaariohjelma.

Lisätietoja:
Turun seudun arkkitehdit SAFA puheenjohtaja Mikko Lemmetti, mikko.lemmetti @ ark-tsto.net, 0400-558 921

2011 alkaen hankkeen etenemistä voi seurata: http://www.turku.safa.fi

Julkaistu 4.11.2010

Takaisin