Työtä tarjolla

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAFA hakee opiskelija-asiamiestä

SAFA hakee opiskelija-asiamieheksi innokasta ja oma-aloitteista arkkitehtiopiskelijaa tai vastavalmistunutta arkkitehtia. Opiskelija-asiamies vastaa SAFAn opiskelijatoiminnan kehittämisestä ja toimii opiskelijoiden yhteyshenkilönä SAFAn toimistossa.

Opiskelija-asiamies käy esittelemässä SAFAa kouluilla sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltojen ja Opiskelija-SAFAn kanssa. Tehtävään kuuluu myös opiskelijoille suunnatun materiaalin tuottaminen sekä muun muassa vuotuisen AO-foorumin järjestäminen.

Tehtävän toteuttamiseen saa tukea niin SAFAn toimistolta kuin Akavan opiskelijavastaavien verkostoltakin. Kuukausittainen työaika on joustavasti 30-60 tuntia, mihin pyritään sisällyttämään yksi viikoittainen “vastaanottopäivä” SAFAn toimistolla. Sopimus solmitaan vuodeksi kerrallaan.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii hyviä viestintätaitoja, avointa mieltä sekä aloitekykyä.

Hakemukset 9.1.2019 mennessä.

Hakemukset ja lisätietoja: asiamies.opiskelija @ safa.fi
puh. 050 5321563.