Europan 14 -näyttely: Laajasalontien bulevardi

Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2 27.9.2017 - 21.10.2017

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Helsingistä on valittu kilpailukohteeksi Laajasalontien bulevardi.

Europan 14 –kilpailussa on mukana viisikymmentä kilpailukohdetta viidestätoista Euroopan maasta. Europan 14 –kilpailukauden teema on ”Productive Cities”. Kilpailuaika on 13.2.-30.6.2017 ja kilpailun tulokset julkaistaan joulukuussa 2017. Kilpailutyöt asetetaan nähtäville ja kommenteille syksyllä 2017.

Europan-verkkosivuilta voit käydä tutustumassa kilpailukohteisiin, niiden ohjelmiin ja kilpailuun rekisteröityneiden määrään.

Laajasalontien bulevardi

Laajasalon saariyhdyskunta on suuren muutoksen edessä. Kaupunkisuunnittelun tavoitteina on muuttaa esikaupunki luontevaksi osaksi kaupunkia sekä lisätä entisestään saaren merellisyyttä uuden asumisen ja uusien kulkuyhteyksien avulla. Moottorikatu muutetaan kaikkien liikkujien kaupunkibulevardiksi.

Saarelle kaavaillaan uutta rakentamista suurin piirtein yhtä suurelle asukasmäärälle kuin siellä nykyisin asuu. Kaupunkisuunnittelun keskeisin tavoite on tuoda saaren ydinkeskusta uudelle aikakaudelle sekä luoda saarelle johtavan moottoritiemäisen ympäristön tilalle viihtyisä, toimelias ja nykyisiä sekä tulevia saarelaisia palveleva uusi keskusta.

Saarelle saavutaan Laajasalontien läpi, joten suunnitteluratkaisut tulevat määrittämään vahvasti saaren uutta identiteettiä. Tavoitteina jo käynnissä olevissa sekä tulevaisuuden asemakaavahankkeissa on uuden ja vanhan yhteensovittaminen, korkeatasoisen kaupunkikuvan ja kaupunkimaisen sekä toimivan arjen edellytysten luominen nykyisen lähiökeskustan ja moottoritiemäisen ympäristön tilalle.
Liittyvää tietoa

Lataa esite PDF-muodossa