Kilpailut

SAFAlle maksettavat korvaukset

SAFA perii yleisen kilpailun palkinnoista, lunastuksista sekä palkintolautakuntaan nimeämiensä asiantuntijoiden palkkioista 7% korvauksena kilpailusta aiheutuneista kuluista. Lisäksi järjestäjä maksaa SAFAlle erillisen korvauksen, joka määritellään kilpailujen järjestämistä koskevassa sopimuksessa. Korvaus määräytyy konsultoinnin laajuuden ja kustannusten mukaan.

Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelma on suunnittelukilpailun tärkein ohjaava asiakirja. Siihen kirjatut lähtötiedot, tavoitteet ja suunnitteluohjeet saavat toteutettavan muodon kilpailuehdotuksissa ja ohjaavat lopputulosta. Tavoitteiden asettaminen ja arviointikriteereiden määritteleminen on tärkein vaihe kilpailuohjelmaa laadittaessa. Käyttäjien tahdonilmaisut ja hankkeen osapuolten toiveet tulee muotoilla mahdollisimman konkreettisiksi ohjeiksi ja vaatimuksiksi. Kilpailuohjelman laadintaan tulee panostaa – hyvä kilpailuohjelma on tilaajalle täsmäase osaavan kilpailijan käytössä.

Kustannukset


Arkkitehtuurikilpailun kokonaiskustannukset ja prosessiin tarvittava aika vaihtelevat tehtävän vaativuudesta ja laajuudesta riippuen. Oikein rajattu tavoitteenasettelu ja tehokas hankkeen ohjelmointi säästävät kustannuksia. Kilpailukustannukset tulee nähdä suhteessa hankkeen toteutus-, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. Onnistuneen ratkaisun löytyminen vaikuttaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoon ja vuokrattavuuteen. Arkkitehtuurikilpailujen kustannuksista saa lisätietoa SAFAn kilpailusäännöistä.

"Elo", UKI Arkkitehdit Oy
Seinäjoen Törnävän alue (2016): Jaettu 2. palkinto, "Elo", UKI Arkkitehdit Oy


Lisätietoja:
Kilpailusäännöt