Kilpailut

Millainen?

Arkkitehtuurikilpailun järjestäjä rajaa ja muotoilee kilpailutehtävän. Kilpailut ovat joko yleisiä tai kutsukilpailuita ja ne voivat olla luonteeltaan idea- tai suunnittelukilpailuja. Kilpailu voidaan järjestää myös kaksivaiheisena, jolloin erilaisia menettelytapoja voidaan yhdistellä.

Kilpailumuoto

Yleinen kilpailu
Yleinen kilpailu antaa hyvän mahdollisuuden uusien, innovatiivisten ratkaisujen ja arkkitehtuurin luomiseen. Erilaisten ratkaisumallien toteutus- ja käyttökustannusten kartoitukselle saadaan laaja vertailuaineisto. Yleisen kilpailun osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Yleisessä kilpailussa vain parhaiksi arvioidut ehdotukset palkitaan tai lunastetaan (alv 0%). Palkintojen suuruus vaihtelee tehtävän vaativuuden ja kilpailijalta vaadittavan aineiston laajuuden mukaan. Yleisen kilpailun toteuttaminen kestää hankkeesta riippuen 7–11 kuukautta.

Kutsukilpailu
Kutsukilpailua käytetään mm. kun aikaa on vähän ja tehtävä voidaan rajata selkeästi. Ratkaisumahdollisuuksien monipuolista kartoitusta ei tarvita vaan hanke halutaan toteuttaa muutamaa vaihtoehtoa tutkimalla. Kutsukilpailuun voivat osallistua vain järjestäjän kutsumat suunnittelijat. Kutsumista voi edeltää kaikille avoin ilmoittautumisvaihe. Yleensä kilpailuun kutsutaan neljästä kuuteen suunnittelijaa tai suunnitteluryhmää. Kaikille kilpailuun kutsutuille maksetaan samansuuruinen palkkio (+alv 23%), jonka suuruuteen vaikuttaa tehtävän laajuus ja vaativuus. Kutsukilpailun järjestäminen kestää hankkeesta riippuen 4–10 kuukautta. Laki julkisista hankinnoista edellyttää suunnittelun kilpailuttamista.

Hila, Arkkitehdit Soini&Horto Oy
Kalasataman hotellin kutsukilpailu (2016): Voittaja "Hila", Arkkitehdit Soini&Horto Oy