Grundexamen

År 1872 påbörjades skolningen av arkitekter i Finland. Arkitektexamen kan avläggas för närvarande i tre högskolor i Finland:

Aalto universitetets tekniska högskola Helsingfors
Tammerfors tekniska universitet TTU
Uleåborgs universitet UU

Årligen påbörjar litet på hundra studeranden studierna i arkitektur i Finland.

Andra arkitektskolor


Union Internationale des Architectes UIA samlar och underhåller en lista över arkitektskolor i världen. Den avgiftsbelagda listan finns att få i form av kopior eller i elektrisk form (email eller diskett). Tilläggsuppgifter, se: http://www.uia-architectes.org.