Fortbildning

Fortsättningsexamen


Det är möjligt att avlägga en akademisk fortsättningsexamen, teknologie licentiat- (TkL), teknologie doktorsexamen (TkD) samt filosofie doktorsexamen (FD), vid Tekniska högskolans, Tammerfors tekniska universitets och Uleåborgs universitets arkitektavdelningar. En person som har avlagt arkitekt- eller landskapsarkitektexamen kan beviljas rättighet till fortsatta studier för teknologie licentiat- eller teknologie doktorsexamen. Rättighet till fortsatta studier för filosofie doktorsexamen kan beviljas sökanden som har avlagt högre högskoleexamen inom en annan bransch eller finländsk eller utländsk examen på motsvarande nivå, som ger tillräckligt med färdigheter för fortsatta studier inom arkitektur.

Aalto universitetets tekniska högskola Helsingfors
Tammerfors tekniska universitet TTU
Uleåborgs universitet UU

Andra arkitektskolor


Union Internationale des Architectes UIA samlar och underhåller en lista över arkitektskolor i världen. Den avgiftsbelagda listan finns att få i form av kopior eller i elektrisk form (email eller diskett). Tilläggsuppgifter, se: http://www.uia-architectes.org.