Forskning

Målet med SAFA:s forskningsverksamhet är att främja uppkomsten av utvecklingsprojekt som har betydelse för yrkeskåren och delta i utvecklingen av forskningen inom byggnadsbranschen i samarbete med andra instanser i branschen.

Medlemmarna uppmuntras att delta i FoU-projekt med hjälp av innovationsstödjande nätverk och ökad information om forskning och finansieringsmöjligheter inom arkitektur och byggnad.

År 2009 inleddes de årliga, traditionella arkitekturforskningsdagarna. Forskningsartiklar publiceras i tidningen Arkitekturnytt och även på denna webbplats.