Förbundsfullmäktige 2016-2018

ordförande: Kujala Tuire
viceordförande: Kaipiainen Maarit
ledamöter:Lappo Osmo, Kujala Tuire, Luoma Juha, Raimoranta Kari, Kuittinen Riikka, Hautajärvi Harri, Virkkala Inari, Nurminen Mikko, Murole Jussi, Kaipiainen Maarit, Rossi Leena, Seppä Ulla, Hirviniemi Helena, Pikkarainen Hanna, Keskisarja Emmi, Hara Ville, Kjisik Hennu, Lång-Kivilinna Gunilla, Jarva Anne, Hagan Harri, Siitonen Tuomas, Sanaksenaho Pirjo, le Roux Simon, Mänttäri Roy, Hannonen Markku, Sirkiä Tuomo, Koskivaara Noora, Sivén Kirsti, Lyytikkä Anneli, Hyvönen Mirjam, Wiksten Linda
Student: Erno Laakso (Aalto), Anssi Savisaari (TTY), Veikko Laukkanen (OY)

Förbundsfullmäktige utövar förbundets beslutsmakt. Förbundsfullmäktige har 31 ledamöter, vilka väljs vart tredje år genom ett val. Förbundsfullmäktige sammanträder på sammankallning av styrelsen eller förbundsfullmäktiges ordförande.