SAFA på Svenska

Advertisement sales:

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala
info(@)saarsalo.fi

Jussi Piha
jussi.piha(@)saarsalo.fi
Puh. +358 50 522 5475

Timo Lepistö
timo.lepisto(@)saarsalo.fi
Puh. +358 44 534 9878

ARK Media Card 2017
PDF 294,8Kt

Arkitekturtidskrift

ark - Finsk Arkitekturtidskrift
Arkkitehti-lehti | Finsk Arkitekturtidskrift | Finnish Architectural Review är SAFAs huvudpublikation som utkommer sex gånger i året. Den är grundad år 1903. Artiklar är förtecknad i National Bibliotekets digitala database, som man kan söka igenom https://arto.linneanet.fi/

Sedan år 1975 har Arkkitehtuurikilpailuja (arkitekturtävlingar) - Architectural Competitions in Finland utkommit som en bilaga till Finsk Arkitekturtidskrift. I den publiceras resultaten av arkitekturtävlingar.

Prenumerationspris 2017

Prenumeration för år
104 € Finland (innehåller moms 10 %)
119 € Andra länder (innehåller moms 10 % om i EU)

Fortlöpande prenumeration
94 € Finland (innehåller moms 10 %)
109 € Andra länder (innehåller moms 10 % om i EU)

Studerande | prenumeration för år
73 € alla länder (innehåller moms 10 % om i EU)

SAFA student medlemmar (fortlöpande prenumeration)
53 € alla länder (innehåller moms 10 % om i EU)

http://www.ark.fi
ARK 4_2017

redaktion
ark(@)safa.fi

chefredaktör
Jorma Mukala
arkitekt SAFA
fornamn.slaktnamn @ safa.fi
09 5844 4220,
045 635 7634

redaktionssekreterare
Kristo Vesikansa
arkitekt SAFA
ark(@)safa.fi
09 5844 4219

layout
Tuuli Häggman
taitto(@)safa.fi
09 5844 4216

publikationssekreterare
Erja Virtala
julkaisut(@)safa.fi
09 5844 4221

Publikationsrådet
ordförande: Teemu Kurkela
ledamöter: Aimo Katajamäki, Ilmari Lahdelma, Panu Lehtovuori, Ville Lukkarinen, Jonni Roos, Anne Stenros, Samuli Woolston