SAFA på Svenska

Advertisement sales:

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Jussi Piha
jussi.piha(@)saarsalo.fi
Tel. +358 50 522 5475

Maria Ahoranta
maria.ahoranta(@)saarsalo.fi
Tel. +358 44 243 3519

SAFA Media Guide 2019
PDF 4,1Mt

Arkitekturtidskrift

ark - Finsk Arkitekturtidskrift
Arkkitehti-lehti | Finsk Arkitekturtidskrift | Finnish Architectural Review är SAFAs huvudpublikation som utkommer sex gånger i året. Den är grundad år 1903. Artiklar är förtecknad i National Bibliotekets digitala database, som man kan söka igenom https://arto.linneanet.fi/

Sedan år 1975 har Arkkitehtuurikilpailuja (arkitekturtävlingar) - Architectural Competitions in Finland utkommit som en bilaga till Finsk Arkitekturtidskrift. I den publiceras resultaten av arkitekturtävlingar.

Prenumerationspris 2018

Prenumeration för år
105 € Finland (innehåller moms 10 %)
120 € Andra länder (innehåller moms 10 % om i EU)

Fortlöpande prenumeration
95 € Finland (innehåller moms 10 %)
110 € Andra länder (innehåller moms 10 % om i EU)

Studerande | prenumeration för år
74 € alla länder (innehåller moms 10 % om i EU)

SAFA student medlemmar (fortlöpande prenumeration)
54 € alla länder (innehåller moms 10 % om i EU)

http://www.ark.fi
ARK 6_2019

redaktion
ark(@)safa.fi

chefredaktör
Mika Savela
arkitekt SAFA
mika.savela(a)ark.fi
040 7066 768

redaktionssekreterare
Essi Oikarinen
arkitekt SAFA
ark(@)safa.fi
040 1693 219

layout
Tuuli Häggman
taitto(@)safa.fi

publikationssekreterare
Erja Virtala
julkaisut(@)safa.fi
040 1693 221

Publikationsrådet (2017)
ordförande: Teemu Kurkela
ledamöter: Aimo Katajamäki, Ilmari Lahdelma, Panu Lehtovuori, Ville Lukkarinen, Anu Puustinen, Jonni Roos, Samuli Woolston