SAFA på Svenska

Advertisement sales:

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala

Jussi Piha

jussi.piha(@)saarsalo.fi
Puh. +358 50 522 5475

Maria Ahoranta
maria.ahoranta(@)saarsalo.fi
Tel. +358 44 243 3519

Arkitektnytt

Arkitektnytt - au ges ut av Finlands Arkitektförbund SAFA. au som utkommer i fyrfärg med 12 nummer per år är en medlems- och informationstidning för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter samt planeringsgeografer. Till tidningens abonnenter hör också andra aktörer och fackutbildade inom de här områdena.

au når alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsgeografer i Finland. au har utkommit sedan 1947.

Tidningens upplaga är 4 400.

Redaktion
au(@)safa.fi

chefredaktör
Paula Huotelin
arkitekt SAFA
fornamn.slaktnamn @ safa.fi
040 556 2827

redaktionssekreterare / layout
Anne Haatainen
fornamn.slaktnamn @ safa.fi
040 1692 213