Medlemsförmåner

Publikationer
Medlemsförmånerna inkluderar tidningen Arkkitehtiuutiset (12 nummer/år),
Arkkitehti-tidningen (6 nummer/år). SAFA:s årsbok, som utkommer en gång per år, postas till alla medlemmar. Medlemmar får också 10 procent kontantrabatt på SAFA:s normalprissatta publikationer när de köps på SAFA:s kontor (mot uppvisande av medlemskortet).

SAFA:s evenemang
Medlemmar kan till lägre pris än normalt delta i arkitektdagarna samt SAFA:s exkursioner, kurser och övriga evenemang. Medlemmar får också 15 procent rabatt på avgiftsbelagda evenemang på Alvar Aalto-akademin mot uppvisande av medlemskortet.

Uthyrning av fastigheter
Medlemmar har möjlighet att på ansökan hyra SAFA:s fastigheter: Vähä-Kiljava (Hyvinge) och
Villa Oivala, (Villinge ö, Helsingfors).
Också RIA-stugorna i Äkäslompolo kan hyras till medlemspriser (närmare information och bokningar: RIA/Marja-Liisa Aimo-Susi, tfn 09 6122 7755, marja-liisa aimo-susi.ria.fi)

Försäkringar
SAFA har tecknat ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget Pohjola gällande sina medlemmars yrkesmässiga ansvars- och rättsskydd. Försäkringsavgiften betalas av SAFA.

SAFA har försäkrat sina medlemmar och medarbetare i Pohjola. Den nya organisationsförsäkringen ger medlemmarna och medarbetarna ett omfattande skydd när de arbetar för organisationen och deltar i dess evenemang i hela världen.
Rådgivning om anställningsförhållanden för SAFA-TEK-medlemmar: Teknikens Akademikerförbund TEK rf, tfn
09 229 121
eller genom inloggning på TEK's webbplats:
www.tek.fi

Rabatter med SAFA's medlemskort (på finska)
Jäsenalennukset
DOC 30Kt
safan_jsenkortti_web.jpg