Intressebevakning

Med stöd av stadgeändringen, som godkändes av förbundsfullmäktige 14.12.2009, avskaffades sektionen för anställningsförhållanden, och intressebevakningen på arbetsmarknaden för löntagarnas räkning överfördes genom SAFA:s/TEK:s samarbetsavtal på TEK (Teknikens Akademikerförbund) från början av år 2009. Samtidigt avskaffades även kommittéerna för löntagarfrågor och yrkesutövande, och i stället tillsattes en ny kommitté för yrkesfrågor.

Den yrkespolitiska sektionen bereder och beslutar om frågor i anslutning till den yrkesmässiga intressebevakningen inom ramen för de befogenheter som styrelsen fastställer. Sektionen och styrelsen får i dessa ärenden hjälp av de permanenta kommittéerna för yrkesfrågor, konkurrens, utbildning och forskning.

Samhälleliga och andra yrkesrelaterade förändringar som inverkar på den grundläggande och kompletterande utbildningen samt fortbildningen för arkitekter uppföljs med tanke på förbundets mål av utbildnings- och forskningskommittén, som även bereder förslag, initiativ och ställningstaganden om dessa.

Kollegiala frågor medlemmarna emellan och normer som gäller arkitektetiken behandlas av det etiska utskottet, som tillsätts av förbundsfullmäktige.

yks_tmk_alustus.jpg