Medlemskapet

Förutsättningar för medlemskap


Den som söker medlemskap i SAFA ska uppfylla de krav i Europeiska unionens direktiv om yrkeskvalifikationer som gäller för arkitekter i fråga om universitetsexamen och de eventuella bilagor som krävs i anslutning till denna*.

*2005/36/EG bilaga V.7. ARKITEKTER. I fråga om arkitektskolor som inte ingår i direktivet om yrkeskvalifikationer gör SAFA en jämförelse av examina, om inte den sökande har fått en uppskattning om examensmotsvarighet av en behörig myndighet.

Liity SAFAn jäseneksi
PDF 140,9Kt