Medlemskapet

Förutsättningar för medlemskap


Den som söker medlemskap i SAFA ska uppfylla de krav i Europeiska unionens direktiv om yrkeskvalifikationer som gäller för arkitekter i fråga om universitetsexamen och de eventuella bilagor som krävs i anslutning till denna*.

*2005/36/EG bilaga V.7. ARKITEKTER. I fråga om arkitektskolor som inte ingår i direktivet om yrkeskvalifikationer gör SAFA en jämförelse av examina, om inte den sökande har fått en uppskattning om examensmotsvarighet av en behörig myndighet.

Täytä jäsenlomake tästä!

SAFA stadgar
PDF 101,6Kt

Liity SAFAn jäseneksi
PDF 140,9Kt