Tävlingsprogrammet

Det viktigaste riktgivande dokumentet för en planeringstävling är tävlingsprogrammet. De utgångspunkter, målsättningar och planeringsinstruktioner som är nedtecknade i programmet, får en form som går att verkställa i tävlingsförslagen och de styr slutresultatet. Det viktigaste skedet då man utarbetar tävlingsprogrammet är att uppställa målsättningar och att definiera kriterierna för bedömning. Användarnas viljeyttringar och de önskningar projektets olika parter har skall formuleras till instruktioner och krav som är så konkreta som möjligt. Man skall satsa på att formulera tävlingsprogrammet – ett bra tävlingsprogram är för arrangören ett precisionsverktyg till att använda en kompetent tävlingsdeltagare.

Kostnader?


De totala kostnaderna för en arkitekttävling och den tid som behövs för processen varierar beroende på uppdragets kravnivå och omfattning. En på rätt sätt avgränsad måluppställning och en effektiv projektprogrammering medför inbesparingar. Tävlingskostnaderna bör ses i relation till realiserings-, drifts- och underhållskostnaderna för det aktuella projektet. En lyckad lösning påverkar en fastighets återförsäljningsvärde och attraktivitet som hyresobjekt.

Kannelmäen Halsuantie, palkittu ehdotus "Branle Maltese", Huttunen-Lipasti-Pakkanen

Kannelmäen Halsuantie, palkittu ehdotus "Branle Maltese", Huttunen-Lipasti-Pakkanen