Tävlingskommittén 2014

Tävlingskommittén har tillsammans med styrelsens byggnadsplanerings- respektive samhällsplaneringskommitté i uppgift att följa med och rapportera om verksamhets- och marknadsutsikterna ur tävlingssynvinkel och att vid behov för förbundets styrelse lägga fram förslag om arkitekt- och stadsplaneringstävlingar och utvecklingen av dessa.

Föredragande
Mari Koskinen, Tävlingssecreterare

Ordförande
Vesa Huomalisto

Ledamöter
Tuomo Hahl
Tuomas Hakala
Salla Hoppu
Kristina Karlsson
Seidi Kivisyrjä
Kari Nykänen
Petri Piirta
Kirsti Sivén
Martti Norja
Tuukka Vuori, Regerings representant
Ville Lahtinen, student representant

Finnoonsatama, jaettu 2. palkinto, ehdotus \\\"Lights\\\", Eriksson Arkkitehdit Oy

Finnoonsatama, jaettu 2. palkinto, ehdotus "Lights", Eriksson Arkkitehdit Oy