SAFA på Svenska

I arkitekttävlingar formulerar arrangören tävlingsuppdraget som presenteras i tävlingsprogrammet. Beroende på tävlingsuppdragets omfattning, tidtabellen för verkställandet och den grad av precision av framställningen man önskar, kan tävlingen arrangeras som en planeringstävling eller en idétävling. I en tvåstegstävling kan man kombinera olika.

Tävlingsforme

Planeringsuppdragets natur och mängden av alternativa lösningar man vill ernå påverkar om den mest passande tävlingsformen är en allmän planeringstävling eller en tävling för inbjudna.

En allmän arkitekttävling


En allmän tävling ger goda möjligheter att skapa nya, innovativa lösningar och arkitektur. Man får ett brett jämförelsematerial till att kartlägga kostnaderna för verkställandet och underhållandet av olika lösningar. Deltagarmängden är inte begränsad i en allmän tävling. Endast de bästa förslagen blir prisbelönta eller inlösta (oms 0 %). Prisernas storlek varierar enligt uppgiftens svårighetsgrad och omfattningen av material som krävs av deltagaren. Att verkställa en allmän tävling tar beroende av projektet 7-11 månader.

En tävling för inbjudna


Då man har ont om tid och då tävlingsuppdraget går att avgränsa klart, används en tävling för inbjudna. Man behöver inte kartlägga en mångfald olika lösningar utan man vill verkställa projektet genom att studera några alternativ. Endast de planerare som arrangören har inbjudit kan delta i en tävling för inbjudna. En anmälningsperiod öppen för alla kan föregå inbjudan. Vanligen bjuder man in fyra till sex planerare eller planeringsgrupper. Alla inbjudna till tävlingen betalas en lika stor belöning (+ oms 22 %), uppgiftens omfattning och de krav uppgiften ställer påverkar belöningens storlek. Att arrangera en tävling för inbjudna tar beroende på projektet 4 till 10 månader.

Wievpoint, 1. palkinto, Arkkitehtuurikollektiivi Aarti, Ollila & Ristola

Wievpoint, 1st prize Arkkitehtuurikollektiivi Aarti, Ollila & Ristola