SAFA på Svenska

Rättigheter och skyldigheter

Vid sidan av uppgiften att åstadkomma konkret byggnadsplanering och konkreta projekt har tävlingarna också en annan uppgift – att främja byggnadskonsten.
I synnerhet i allmänna tävlingar är det de som lämnar in bidragen som bär det största ekonomiska och fackliga ansvaret för tävlingsutfallet, eftersom endast fem tävlingsbidrag penningbelönas. Intresset för att delta i tävlingar avspeglar inte bara arkitekternas yrkesrelaterade målorientering utan också det faktum att arkitekterna omfattar ett samhälleligt åtagande och bär ansvar för den byggda miljön.

Information för deltagare

Allmänna tävlingar är öppna för alla med de begränsningar som anges i tävlingsprogrammet. Den som arrangerar en inbjudningstävling utser deltagarna antingen direkt eller bland dem som har anmält sig till tävlingen. Offentliga upphandlingsenheter ska vid valet av inbjudna iaktta lagstiftningen om offentliga upphandlingar.

Den som är medlem, expert eller sekreterare i juryn kan inte delta i en arkitekttävling. Inte heller en jurymedlems kompanjoner eller nära anhöriga får delta. Jäv föreligger också för den som har varit med om att utarbeta tävlingsprogrammet eller på något annat sätt har medverkat i tävlingsarrangemangen sålunda att det medför en klar fördel i förhållande till övriga.

Fördelar av att delta?


Öppen rätt att delta och tävling i kvalitet främjar hög yrkeskompetens och målen i ett demokratiskt samhälle som värdesätter en god bebyggd miljö. Arkitekttävlingarna erbjuder yrkeskåren dessutom en möjlighet att fortbilda sig, testa sina egna teorier och utveckla sina färdigheter. Som utbildningsform är systemet förmånligt för samhället. Att delta i tävlingsprocessen och på ett branschövergripande sätt bedöma olika infallsvinklar och alternativ utgör en inlärningsprocess också för jurymedlemmarna.
Drammen competition, Norway, shared 2nd prize, "På linje", Serum Architects

Drammen, jaettu 2. palkinto, "På linje", Serum Arkkitehdit