Arkitekturtävlingarnas historia i Finland

En stor del av vårt lands beaktansvärda byggnader har kommit till genom arkitekttävlingar. Den första arkitekttävlingen i Finland hölls år 1876 om planerandet av Finlands Bank. Arkitekttävlingarna har gjort det möjligt att nya tänkesätt och arkitekturuppfattningar har uppkommit. I förra sekelskiftets tävlingar syns nationalromantikens uppsving. Alvar Aalto vann år 1929 tävlingen om att planera Tuberkulossanatoriet i Pemar, ett av funktionalismens mest beaktansvärda verk.

Förutom offentliga instanser har också flera privata byggherrar ordnat arkitekttävlingar. De första tävlingarna som hölls om affärs- och kontorsutrymmen var Tammerfors saluhall (1895), Försäkringsbolaget Pohjolas kontorshus (1899) och Stockmanns varuhus (1916).

Boende, centrum i byar och städer, park och trafikled med omgivning har även utvecklats med hjälp av arkitekttävlingar. Den första planläggningstävlingen var Tölö stadsplanetävling år 1899. Tävlingen om Kuopio Haapaniemi och Niirala stadsplanen hölls år 1900, stadsplanen för Vasklot 1903 och Åbo stadsplan 1906.

En av de även internationellt mest betydande tävlingarna på 1990-talet var den nordiska tävlingen om Museet för nutidskonst 1993. Deltagarmängden (516 förslag) var den största som någonsin har funnits i tävlingar organiserade i Finland. På 1990-talet hölls även flera beaktansvärda tävlingar om att utveckla byggandet, boendet och samhällsplaneringen.

Helsingfors stadsmuseums virtuella museet: Självständighetens decennier i byggnader

SAFA Arkitekturtävlingar 1972–2011
PDF 32,8Kt

Sevillan maailmannäyttelyn Suomen paviljonki

Sevillan maailmannäyttelyn Suomen paviljongin suunnittelukilpailu v.1989, voittanut ehdotus, Arkkitehtitoimisto SARC Oy