Arkitekturtävlingar

Finlands Arkitektförbund SAFA för ett täckande register över kommande, pågående och avslutade arkitekttävlingar. Segrarna offentliggörs på våra webbsidor omgående. På tävlingssidorna hittar du anvisningar om anordnandet av och deltagandet i tävlingar.

SAFA innehar den i vårt land bästa, internationellt uppskattade, erfarenheten av att organisera tävlingar med både den offentliga som den privata sektorn. Tävlingsutskottet och tävlingssekreteraren har ansvar om tävlingsverksamheten i SAFA.

Tävlingskommittén

Tävlingssecreterare
Mari Koskinen
arkitekt SAFA
mari.koskinen(@)safa.fi
tel. +358 (0)45 139 3665

Wood City, voittanut ehdotus "Stories", Anttinen Oiva Arkkitehdit

Wood City, voittanut ehdotus "Stories", Anttinen Oiva Arkkitehdit