Aktuellt

Pressmeddelande 12.12.2011

Arkitektförbundet valde ny ordförande


Finlands Arkitektförbund SAFA valde den 12 december arkitekt Esko Rautiola till ny ordförande för förbundet. Förbundet fick också en ny styrelse. Den nya ordföranden och styrelsen inleder sitt arbete den 1 januari 2012.

Rautiola har gedigen erfarenhet av olika planerings-, sakkunnig- och förtroendeuppdrag. Under årens lopp har han arbetat vid flera olika arkitektbyråer samt även med byggnadstillsynsuppdrag. Rautiola lämnade år 2007 sin tjänst som byråchef vid Esbo stads byggnadstillsyn och arbetade därefter drygt två år som planeringsdirektör vid YIT Lenteks bostadsproduktionsenhet i S:t Petersburg. Sedan hösten 2009 arbetar Rautiola för ARRAK Arkkitehdit Oy.

Den nyvalda ordföranden har tidigare fungerat som vice styrelseordförande i SAFA och dessutom arbetat i olika sakkunnigorgan bland annat för Senaatti-kiinteistöt, Bostadsmässan och Bygginformationsstiftelsen. Han har även suttit i juryn för flera arkitekturtävlingar. Rautiola avlade sin arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola år 1985.

– SAFA är en aktiv och ställningstagande samhällsdebattör som representerar alla arkitekter och arkitektstuderande, oavsett bransch, förklarar den nya ordföranden.

Förbundets viktigaste utmaning är enligt Rautiola i dagens läge att upprätthålla vår mest betydande nationalförmögenhet, dvs. byggnadsbeståndet.

– Byggnadsbeståndet måste hålla en fortsatt hög kulturell och konstnärlig nivå, så att Finlands rykte som ett land med internationellt sett hög bildnings- och kompetensnivå inte bara bevaras utan till och med förbättras.

Nya styrelseledamöter

Till presidiet i Arkitektförbundets nya styrelse hör förutom Rautiola två vice ordförande: Jyväskylä stads generalplanschef Leena Rossi och arkitekt Mari Matomäki.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Christer Finne, Simon LeRoux och Ari Bungers. Därtill omvaldes följande styrelseledamöter: Maija Anttila, Jari Frondelius, Maarit Kaipiainen, Tomi Perko, Juha och Aulikki Herneoja.

Två nya arkitekturpris

SAFA har beslutat att grunda två nya arkitekturpris. Finlandiapriset i arkitektur utdelas för betydande planering av en ny byggnad eller byggnadsgrupp eller för renoveringsplanering. Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ, högklassig arkitektur och lyfta fram arkitekturens betydelse som främjare av kulturellt värde och välfärd.

Priskandidaterna offentliggörs för medierna innan priset delas ut.
Otto-Iivari-Meurman-priset beviljas en arkitekt eller arkitektgrupp som på ett betydande sätt har främjat målet att skapa en bra levnadsmiljö. Syftet med priset är att öka intresset för finländsk samhälls- och stadsplanering samt ge denna verksamhet uppskattning och erkänsla på nationell nivå.


--
Pressmeddelande 9.12.2011

Utställningen av arkitekturtävlingar öppnas 14.12. med temat Boendemönster


Finlands Arkitektförbund SAFAs årliga utställning av arkitekturtävlingar öppnas för allmänheten den 14 de-cember. Temat för årets utställning är Boendemönster. Utställningen ingår i programmet för World Design Capital Helsinki 2012 och visas fram till 29.1.2012 i Finlands arkitekturmuseum (lilla salen).

På utställningen presenteras resultaten från tävlingarna om Vaajakoski-projektet i Jyväskylä, Peltosaari-projektet i Riihimäki, kvartershuset på bostadsmässan i Hyvinge samt Helsinki Townhouse.

- Dessa objekt är alla exempel på nybyggnad med fokus på socialt och lugnt boende samt innovativ och förenhetligande regionplanering, förklarar arkitekten Anssi Lassila, som är ordförande för SAFAs tävlingskommitté.

Allt fler tävlingar arrangeras

Arkitekturtävlingarna ökar stadigt i antal i Finland. År 2010 arrangerades 5 allmänna arkitekturtävlingar och 17 tävlingar för inbjudna. I år ökade antalet allmänna tävlingar till nio.

- Även 2012 ser ut att bli ett intressant och lukrativt tävlingsår, konstaterar arkitekten Juha Jääskeläinen, som fungerar som tävlingssekreterare vid SAFA.

Arkitekturtävlingarna lever och utvecklas hela tiden. Vid sidan av de vanligaste tävlingsformerna, dvs. all-männa tävlingar och tävlingar för inbjudna, håller man också på att ta fram en ny form av hybridtävling.

- En tävlingsmodell som utnyttjar olika urvalskriterier utvecklas för tillfället i arkitekturtävlingen om Munksnäs Parkväg 25, berättar Jääskeläinen.

Det första praktiska försöket med en hybridmodell var Helsingfors universitets nya campusbibliotek i Kajsaniemi.


Arkitekturtävlingarna är en finsk tradition med över hundra år gamla anor som uppskattas även internation-ellt. Den första arkitekturtävlingen i Finland gick av stapeln 1876 och gällde planeringen av Finlands Bank. Resultaten från arkitekturtävlingar har ingått i Arkitekturmuseets utställningsrepertoar sedan 1982.