Julkisia organisaatioita Suomessa

Kaupunkeja ja kuntia
http://www.kunnat.net

Maakuntien liitot
http://www.reg.fi

Etelä-Karjalan liitto
http://www.ekarjala.fi

Etelä-Pohjanmaan liitto
http://www.epliitto.fi

Etelä-Savon maakuntaliitto
http://www.esavo.fi

Hämeen liitto
http://www.hameenliitto.fi

Itä-Uudenmaan Liitto
http://www.ita-uusimaa.fi

Kainuun liitto
http://www.kainuu.fi/kainuunliitto

Keski-Pohjanmaan liitto
http://www.keski-pohjanmaa.fi

Keski-Suomen liitto
http://www.keskisuomi.fi

Kymenlaakson liitto
http://www.kymenlaakso.fi

Lapin liitto
http://www.lapinliitto.fi

Pirkanmaan liitto
http://www.pirkanmaa.fi

Pohjanmaan liitto
http://www.obotnia.fi

Pohjois-Karjalan liitto
http://www.pohjois-karjala.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Savon liitto
http://www.pohjois-savo.fi

Päijät-Hämeen liitto
http://www.paijat-hame.fi

Satakuntaliitto
http://www.satakunta.fi

Uudenmaan liitto
http://www.uudenmaanliitto.fi
Aleksanterinkatu 48 A, 00100

Varsinais-Suomen Liitto / Egentliga Finlands förbund
http://www.varsinais-suomi.fi

Maatalousteknologian tutkimuskeskus Vakola
http://www.mtt.fi

Ministeriöt
• Valtioneuvosto
http://www.vn.fi

• Kauppa- ja teollisuusministeriö
http://www.ktm.fi

• Liikenne- ja viestintäministeriö
http://www.mintc.fi

• Tiehallinto
http://www.tiehallinto.fi
• Maa- ja metsätalousministeriö
http://www.mmm.fi

• Oikeusministeriö
http://www.om.fi

• Opetusministeriö
http://www.minedu.fi

• Opetushallitus
http://www.oph.fi

• Puolustusministeriö
http://www.vn.fi/plm

• Sisäasiainministeriö
http://www.intermin.fi

• Sosiaali- ja terveysministeriö
http://www.vn.fi/stm

• Työministeriö
http://www.mol.fi

• Ulkoasiainministeriö
http://www.formin.fi

• Valtiovarainministeriö
http://www.vn.fi/vm

• Ympäristöministeriö
http://www.ymparisto.fi

Museovirasto
http://www.nba.fi
• Rakennushistorian osasto

Senaatti-kiinteistöt
http://www.senaatti.com

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES
http://www.stakes.fi

Suomen eduskunta
http://www.eduskunta.fi

Suomenlinnan hoitokunta
http://www.suomenlinna.fi

Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA)

http://www.ara.fi

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
http://www.vtt.fi

Ympäristökeskukset
http://www.ymparisto.fi