SAFAn sääntömääräiset valiokunnat

SAFAn liittovaltuuston syyskokous valitsee ja nimittää jäsenet SAFAn kahteen sääntömääräiseen valiokuntaan. Eettinen valiokunta valitaan yhdeksi liiton toimikaudeksi kerrallaan. Vaalivaliokunta valitaan aina yhdeksi liittovaltuustokaudeksi kerrallaan.

Eettinen valiokunta 2019


Puheenjohtaja: Ilkka Halinen
Jäsenet: Riikka Ahonen, Verna Hahtola, Salla Hoppu, Jenni Hölttä, Ulla Kuitunen, Satu Niemi, Kirsti Reskalenko, Rosemarie Schnitzler, Yrjö Suonto, Maija Villanen

Eettisen valiokunnan tehtävänä on valvoa liiton toimielinten toimintaa ja tarvittaessa tehdä esityksiä nimittävälle toimielimelle, tehdä esitys hallitukselle liiton jäsenen erottamisesta, päättää jäsenoikeuksien menettämisestä, käsitellä kollegiaalisuuskysymyksiä, antaa niihin liittyvissä asioissa lausuntoja sekä antaa liittovaltuustolle ja hallitukselle niiden pyytämät lausunnot.

Vaalivaliokunta 2019


Jäsenet (varajäsenet): Tiia Ettala (Janne Teräsvirta), Eeva Korhonen (Mikko Siitonen), Erno Laakso (Emma Savela), Panu Latvala (Petteri Littu), Pekka Lehtinen (Roy Mänttäri), Gunilla Lång-Kivilinna (Markku Hannonen), Mikko Nurminen (Hanna Pikkarainen), Tuomo Sirkiä (Matti Tapaninen), Jussi Ukkonen (Emmi Jääskeläinen), Antti Westerlund (Seppo K. Niiranen)

Vaalivaliokuntaan valitaan yksi edustaja jokaisesta liittovaltuustoon jäseniä saaneesta valitsijayhdistyksestä tai vaaliliitosta. Valiokunnan toimikausi on yksi liittovaltuustokausi, joka alkaa joulukuun alusta ja jatkuu kolme vuotta. Vaalivaliokunnan kokoon kutsumisesta, päätösvaltaisuudesta ja äänestysmenettelystä määrätään liittovaltuuston vahvistamassa valiokunnan ohjesäännössä.

Vaalivaliokunnan tehtävät
• tehdä liittovaltuustolle ehdotus hallituksen jäsenistä, liiton tilintarkastajista, kilpailu-, luottamus-, rahasto-, työsuhde- ja vaalivaliokunnan jäsenistä
• tehdä ehdotukset liiton edustajista sellaisiin yhteisöihin, joiden valinta kuuluu Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuustolle, esim. Rakennustietosäätiöön ja Suomen rakennustaiteen museoon