SAFAn toimikunnat 2017

SAFAn hallituksella on työssään apuna toimikuntia ja työryhmiä.

Ammattiasioiden toimikunta


Puheenjohtaja: Noora Koskivaara
Jäsenet: Juha Hovinen, Minna Lukander, Juha Salmenperä, Ulla Seppä, Mikko Siitonen, Hanni Sippo
Esittelijä / sihteeri: Paula Huotelin
Opiskelijaedustaja Niina Rinkinen (TTY)

Kilpailutoimikunta


Puheenjohtaja: Sami Vikström
Jäsenet:Jari Auer, Simo Freese, Timo Hintsanen, Petri Kontukoski, Esa Kauppi, Pia Kilpinen, Arja Lukin, Sasu Marila, Olli Metso, Miia-Liina Tommila
Esittelijä / sihteeri: Mari Koskinen
Opiskelijaedustaja: Karoliina Mäenpää (OY)

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on valita arkkitehtuurikilpailujen palkintotuomarit liiton kilpailusääntöjen mukaisesti ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka tässä ohjesäännössä määrätään.
Kilpailutoimikunnan erityisenä tehtävänä on yhdessä hallituksen rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun toimikuntien kanssa seurata ja raportoida toimintaympäristön ja markkinoiden näkymistä kilpailutoiminnan kannalta ja tarvittaessa tehdä arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailuja ja niiden kehittämistä koskevia esityksiä liiton hallitukselle.

Koulutus- ja tutkimustoimikunta


Puheenjohtaja: Iida Kalakoski
Jäsenet:Petri Aarnio, Nina Hummelin, Tommy Lindgren, Anne-Marjo Panu, Miia Perkkiö, Minna Perähuhta, Simon le Roux, Tuomas Siitonen, Helena Teräväinen
Esittelijä / sihteeri: Pia Selroos, koulutusvastaava
Opiskelijaedustajat: Sonja Äärilä (Aalto), Krista Vänni (TTY), Anna-Leena Salo (OY)

Koulutus- ja tutkimustoimikunnan tehtävät:
 • Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
 • Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
 • Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa
 • Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
 • Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
 • Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät

Rakennussuunnittelun toimikunta


Puheenjohtaja: Ifa Kytösaho
Jäsenet: Antti Autio, Teiju Autio, Marina Fogdell, Kristiina Hannunkari, Marko Huttunen, Risto Huttunen, Pekka Hänninen, Seppo K Niiranen, Jouko Piilola, Tiina Riihimäki, Inari Virkkala
Esittelijä / sihteeri: Heini Korpelainen
Opiskelijaedustaja: Hertta Hjelt (OY)

Rakennussuunnittelutoimikunnan tehtävät:
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
 • Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu rakennussuunnittelun alalta
 • Rakennussuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
 • Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen rakennussuunnittelussa uudisrakentamisen ja etenkin korjausrakentamisen osalta
 • Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
 • Edistää ymmärrystä rakennusperinnön ylläpidon kulttuurisesta merkityksestä yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa


Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta


Puheenjohtaja: Anne Jarva
Jäsenet: Valtteri Heinonen, Taru Hurme, Häsänen Merja, Maarit Kaipiainen, Leo Kosonen, Johannes von Martens, Mikko Mälkki, Kari Nykänen, Kari Raimoranta, Tuomas Seppänen, Linda Wiksten
Esittelijä / sihteeri: Heini Korpelainen
Opiskelijaedustaja: Lotta Aulamo (TTY)
YKS-toimikunnan jäsenet 2016
PDF 828,7Kt

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan tehtävät:
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
 • Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu yhdyskuntasuunnittelun alalta
 • Yhdyskuntasuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja tiedottaminen
 • Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa
 • Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
 • Verkostoituminen muiden yhdyskuntasuunnittelun alan toimijoiden kanssa