SAFAn toimikunnat 2019

SAFAn hallituksella on työssään apuna toimikuntia ja työryhmiä.

Ammattiasioiden toimikunta


Puheenjohtaja: Ulla Seppä
Jäsenet: Juha Hovinen, Emmi Jääskeläinen, Noora Koskivaara, Gunilla Lång-Kivilinna, Mikko Siitonen, Tuomas Silvennoinen, Hanni Sippo, Jonna Taegen, Lasse Vahtera, Nina Väistö
Opiskelijaedustaja: Erno Laakso (Aalto)
Esittelijä / sihteeri: Paula Huotelin

Kilpailutoimikunta


Puheenjohtaja: Sami Vikström
Jäsenet: Jari Auer, Päivi Etelämäki, Kasmir Jolma, Hannu Kiiskilä, Pia Kilpinen, Olli Metso, Mari-Sohvi Miettinen, Kirsti Paloheimo, Mona Schalin, Kalle Vahtera, Maija Villanen
Esittelijä / sihteeri: Mari Koskinen

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on valita arkkitehtuurikilpailujen palkintotuomarit liiton kilpailusääntöjen mukaisesti ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka tässä ohjesäännössä määrätään.
Kilpailutoimikunnan erityisenä tehtävänä on yhdessä hallituksen rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun toimikuntien kanssa seurata ja raportoida toimintaympäristön ja markkinoiden näkymistä kilpailutoiminnan kannalta ja tarvittaessa tehdä arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailuja ja niiden kehittämistä koskevia esityksiä liiton hallitukselle.

Koulutus- ja tutkimustoimikunta


Puheenjohtaja: Petri Aarnio
Jäsenet: Minna Chudoba, Mari Jaakonaho, Iida Kalakoski, Elina Koivisto, Laura Lammert, Tommy Lindgren, Anne-Marjo Panu, Minna Perähuhta, Hanna-Leena Rissanen, Simon Le Roux, Helena Teräväinen, Kati Winterhalter
Opiskelijaedustajat: Santeri Ahopelto (OY), Ida-Maria Salama (TTY), Aaro Timonen (Aalto)
Esittelijä / sihteeri: Pia Selroos, koulutusvastaava

Koulutus- ja tutkimustoimikunnan tehtävät:
 • Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
 • Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
 • Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa
 • Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
 • Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
 • Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät

Rakennussuunnittelun toimikunta


Puheenjohtaja: Aila Asikainen
Jäsenet: Juuso Hatakka, Pekka Hänninen, Uula Kohonen, Sini Koskinen, Kristiina Kuusiluoma, Mira Kyllönen, Panu Latvala, Mikko Lindqvist, Seppo Niiranen, Jaakko Parkkonen, Hannu Pyykönen, Hanna-Maria Virtanen
Opiskelijaedustaja: Seppo Väyrynen (OY)
Esittelijä / sihteeri: Heini Korpelainen

Rakennussuunnittelutoimikunnan tehtävät:
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
 • Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu rakennussuunnittelun alalta
 • Rakennussuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
 • Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen rakennussuunnittelussa uudisrakentamisen ja etenkin korjausrakentamisen osalta
 • Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
 • Edistää ymmärrystä rakennusperinnön ylläpidon kulttuurisesta merkityksestä yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa


Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta


Puheenjohtaja: Anne Jarva
Jäsenet: Valtteri Heinonen, Markku Kaila, Jenni Lautso, Annukka Lindroos, Johannes von Martens, Kari Nykänen, Kari Raimoranta, Kirsi Reskalenko, Anna-Leena Seppänen, Tuomas Seppänen, Jussi Ukkonen, Linda Wiksten
Opiskelijaedustaja: Jason Santeri Nuotio (Aalto)
Esittelijä / sihteeri: Heini Korpelainen

YKS-toimikunnan jäsenet 2016
PDF 828,7Kt

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan tehtävät:
 • SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
 • Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu yhdyskuntasuunnittelun alalta
 • Yhdyskuntasuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja tiedottaminen
 • Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa
 • Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
 • Verkostoituminen muiden yhdyskuntasuunnittelun alan toimijoiden kanssa