Liittovaltuusto

SAFAn ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein pidettävällä liittovaltuuston jäsenten vaalilla. Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen tai liittovaltuuston puheenjohtajan kutsusta. Sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa kaksi, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous joulukuussa.

Liittovaltuusto nimittää liiton hallituksen ja jäsenet sääntömääräiseen eettiseen valiokuntaan. Lisäksi se asettaa hallituksen pysyvät toimikunnat, joihin hallitus nimittää jäsenet sekä määrittelee liiton toiminnan tavoitteet hyväksyessään vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Liittovaltuusto suuntaa hallituksen toimintaa aloitteita tekemällä.

Liittovaltuusto 2019-2021


Puheenjohtaja: Kaipiainen Maarit
Varapuheenjohtaja: Virkkala Inari
Jäsenet: Artto Aaro, Hagan Harri, Hahl Tuomo, Hahtola Verna, Hara Ville, Hautajärvi Harri, Hirviniemi Helena, Jarva Anne, Johansson Valtteri,
Jääskeläinen Emmi, Kauppi Esa, Kjisik Hennu, Korhonen Eeva, Koskivaara Noora, Laak Noora, Lindroos Annukka, Marila Sasu, Mattinen Maire, Mentu Sakari, Murole Jussi, Pajukko Juuso, Pihlajaniemi Janne, Raimoranta Kari, Saatsi Emilia, Salmenperä Juha, Schalin Mona, Sirkiä Tuomo, Takala Asko ja Ukkonen Jussi
Sihteeri: Paula Huotelin