SAFA

Alaosastot

Alaosastojen toimialueena on koko maa, mutta niiden toimiala koskee erityistä ammatillista sektoria. Alaosastot voivat toimia mielipide- ja painostusryhminä sekä vaaliliiton muodostajina. SAFAn jäsen voi kuulua useampaan alaosastoon, joiden jäseneksi liitytään erillisellä hakemuksella.

CAD-SAFA


CAD-SAFA edistää tarkoituksenmukaisten metodien ja välineiden käyttöä arkkitehtisuunnittelussa.
cad-safa(@)safa.fi

Kestävän kehityksen alaosasto - EKO-SAFA


EKO-SAFAn tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen erityisesti arkkitehtien toiminnassa harjoittamalla tiedonvälitystä, toimimalla keskustelufoorumina ja tukemalla luonnon ehtoihin sopeutuvan rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimusta ja kehittämistä paikallisesti että globaalisesti.
eko-safa(@)safa.fi
EKO-SAFAn Facebook-sivut

Virka- ja toimiarkkitehdit - Tjänstemannaarkitekter SAFA - VATA-SAFA


VATA-SAFAn tarkoituksena on tukea jäsentensä työskentelyä heidän tehtävissään yhteiskunnan palvelijoina ja sen rakentajina ja saattaa heidät yhteistoimintaan ammatillisen kanssakäymisen edistämiseksi.
vata-safa(@)safa.fi

Yksityisarkkitehdit - Privatpraktiserande arkitekter SAFA - YAPA-SAFA


Alaosaston tehtävä on parantaa itsenäisesti ammattia harjoittavien arkkitehtien toimintaedellytyksiä, sekä edistää verkostoitumista.
yapa-safa(@)safa.fi
YAPA-SAFAn Facebook-sivut

Rakennusperintö-SAFA - Byggnadsarvs-SAFA


Rakennusperintö-SAFAn tarkoituksena on tukea ja kehittää kulttuuriympäristöjen, rakennusten, sisustusten, puistojen ja puutarhojen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista, restaurointia ja tutkimusta.
rakennusperinto(a)safa.fi

O-SAFA, opiskelijoiden alaosasto


Alaosaston toiminta on suunnattu SAFAn opiskelijajäsenille tai varsinaiselle jäsenelle arkkitehdiksi valmistumistaan seuraavan vuodenvaihteen jälkeen kaksi kokonaista kalenterivuotta.
Opiskelija-SAFAn Facebook-sivut

Lisätietoa alaosastotoiminnasta Extranetissa: Osastot