Toiminta-ajatus ja visio

SAFA edistää aktiivisesti rakennustaiteen, laadukkaan ympäristön ja suunnittelun arvostusta. SAFA huolehtii arkkitehtikunnan toimintaedellytyksistä, osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen ja pitää yllä suhteita alan kannalta keskeisiin vaikuttajiin Suomessa ja ulkomailla. SAFA seuraa myös arkkitehtikoulutuksen kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen.

SAFAn visio


Suomessa hyvä ympäristö on jokaisen perusoikeus ja yhteiskunnallisesti tärkeä menestystekijä. Arkkitehdit työskentelevät rakennetun ympäristön keskeisinä asiantuntijoina laaja-alaisesti, vastuuntuntoisesti ja yhteistyöhakuisesti.

SAFAn missio


Suomen Arkkitehtiliiton missiona on tukea ja kannustaa liiton jäseniä toteuttamaan ihmisen ympäristösuhteita eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita parantavan rakennustaiteen tavoitteita. Liiton strategia jakautuu kolmeen pääteemaan: aatteellisuus, ammattitaito ja yhteiskuntasuhteet.