Yksityisarkkitehdit - Privatpraktiserande arkitekter SAFA - YAPA-SAFA

Alaosaston tehtävä on parantaa itsenäisesti ammattia harjoittavien arkkitehtien toimintaedellytyksiä, sekä edistää verkostoitumista.

Underavdelningens uppgift är att förbättra verksamhetsmöjligheterna för självständiga yrkesutövande arkitekter, samt främja skapandet av nätverk.


Johtokunta / Styrelse 2018


yapa-safa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Tiia Ettala-Palomeras
Sihteeri / Sekreterare: Miia-Liina Tommila
Toiminnantarkastaja / Verksamhetsgranskar: Tomi Perko
Jäsenet / Ledamöter: Juha Salmenperä, Anu Puustinen, Emmi Keskisarja, Antti Lehto