Virka- ja toimiarkkitehdit – Jänstemanna-arkitekter - VATA-SAFA

Alaosaston tarkoituksena on tukea jäsentensä työskentelyä heidän tehtävissään yhteiskunnan palvelijoina ja sen rakentajina ja saattaa heidät yhteistoimintaan ammatillisen kanssakäymisen edistämiseksi.

Underavldelningen har till ändamål att stöda sina medelemmars verksamhet i samhällets tjänst i deras egenskap av samhällsbyggare samt at befrämja arkitekternas professionella samarbete.


Johtokunta 2019


vata-safa @ safa.fi

Puheenjohtaja: Noora Koskivaara
Sihteeri: Mari Siivola
Rahastonhoitaja: Tuire Kujala
Jäsenet: Tuomo Hahl, Annukka Lindroos, Arja Lukin, Pekka Lukkarinen, Mikko Nurminen, Leena Paavilainen, Hanna Pikkarainen, Tiina Riihimäki, Helena Teräväinen, Erja Väyrynen