Virka- ja toimiarkkitehdit – Jänstemanna-arkitekter - VATA-SAFA

Alaosaston tarkoituksena on tukea jäsentensä työskentelyä heidän tehtävissään yhteiskunnan palvelijoina ja sen rakentajina ja saattaa heidät yhteistoimintaan ammatillisen kanssakäymisen edistämiseksi.

Underavldelningen har till ändamål att stöda sina medelemmars verksamhet i samhällets tjänst i deras egenskap av samhällsbyggare samt at befrämja arkitekternas professionella samarbete.


Johtokunta / Styrelse 2018


vata-safa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Noora Koskivaara
Sihteeri / Sekreterare: Mari Siivola
Rahastonhoitaja / Kassaförvaltare: Tuire Kujala
Jäsenet / Ledamöter: Hanna Pikkarainen, Helena Teräväinen, Arja Lukin, Tiina Riihimäki, Hannu Pyykönen, Jari Auer, Mikko Nurminen, Tiina Leppänen, Erja Väyrynen, Leena Paavilainen.