Rakennusperintö-SAFA - Byggnadsarvs-SAFA

Alaosaston tarkoituksena on tukea ja kehittää kulttuuriympäristöjen, rakennusten, sisustusten, puistojen ja puutarhojen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista, restaurointia ja tutkimusta.

Underavdelningens syfte är att befrämja skydd, vård, reparation och restaurering av samt forskning angående kulturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inredningar, parker och trädgårdar.


Johtokunta 2019


rakennusperinto @ safa.fi

Puheenjohtaja: Miia Perkkiö
Sihteeri: Pauliina Saarinen
Jäsenet: Martino De Rossi, Julia Hertell, Iida Kalakoski, Pekka Lehtinen, Roy Mänttäri, Sari Nieminen, Kristo Vesikansa, Kati Winterhalter
Rahastonhoitaja: Nina Väistö