Rakennusperintö-SAFA - Byggnadsarvs-SAFA

Alaosaston tarkoituksena on tukea ja kehittää kulttuuriympäristöjen, rakennusten, sisustusten, puistojen ja puutarhojen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista, restaurointia ja tutkimusta.

Underavdelningens syfte är att befrämja skydd, vård, reparation och restaurering av samt forskning angående kulturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inredningar, parker och trädgårdar.


Johtokunta / Styrelse 2018


rakennusperinto(a)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Miia Perkkiö
Varapuheenjohtaja / Viceordförande: Katja Savolainen
Jäsenet / Ledamöter: Pekka Lehtinen, Harri Hautajärvi, Kati Winterhalter, Kristo Vesikansa, Sari Nieminen, Roy Mänttäri, Julia Hertell, Mira Kyllönen
Sihteeri / Sekreterare: Pauliina Saarinen
Rahastonhoitaja / Kassaförvaltare: Nina Väistö
Toiminnantarkastajat / Verksamhetsgranskar: Petri Neuvonen, Riitta Salastie