Peräpohjolan ja Lapin arkkitehdit SAFA - LAPIN SAFA

Johtokunta 2018Puheenjohtaja / Ordförande: Tarja Outila
Varapuheenjohtaja / Viceordförande: Eva Persson Puurula
Sihteeri / Sekreterare: Marja Yliniva
Jäsenet / Ledamöter: Jari Miettunen, Johannes Jutila
Varajäsenet / Viceledamöter: Kirsi Vainio, Eija Rantala
Tilintarkastajat / Revisorer: Jouni Piekkari (Sipi Hintsanen)

http://www.lapinsafa.kotisivukone.com


Lapin-SAFAn säännöt
PDF 57,1Kt