Hämeen arkkitehdit SAFA - Häme-SAFA

Johtokunta 2018


hamesafa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Anitta Ojanen
Toiminnantarkastajat / Verksamhetsgranskarna: Marjo Kekkonen ja Pekka Päivärinne
Jäsenet / Ledamöter: Heikki Kankaanpää, Harri Kuivalainen, Satu Päivärinne ja Raine Vihelmaa

http://hamesafa.safa.fi


Säännöt Häme-SAFA
RTF 20,7Kt