Kestävän kehityksen alaosasto - EKO-SAFA
Underavdelningen för bärkraftig utveckling

Alaosaston tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen erityisesti arkkitehtien toiminnassa harjoittamalla tiedonvälitystä, toimimalla keskustelufoorumina ja tukemalla luonnon ehtoihin sopeutuvan rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimusta ja kehittämistä sekä paikallisesti että globaalisti.

Underavdelningen har som ändamål att främja hållbar utveckling inom byggnadsbranchen genom att sprida information, upprätthålla och aktivera diskussion inom ämnet samt genom att befrämja forskning både lokalt och globalt.


Johtokunta / Styrelse 2018


eko-safa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Pekka Hänninen
Jäsenet / Ledamöter: Päivi Jukola, Laura Lammert, Anneli Lyytikkä, Seppo Niiranen, Maisa Siirala, Marja Sopanen, Carita Strandell, Jonna Taegen, Antti Westerlund
Varajäsenet / Viceledamöter: Marja Sopanen, Olli Sarlin