Tutkimus ja kehitys

SAFAn tutkimustoiminnan tavoitteena on edistää ammattikunnalle merkittävien kehityshankkeiden syntymistä ja osallistua rakennusalan tutkimuksen kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa.

Jäsenten osallistumista T&K-hankkeisiin edistetään kehittämällä innovaatiotoimintaa tukevia verkostoja sekä lisäämällä tiedottamista arkkitehtuurin ja koko rakennusalan tutkimuksesta ja rahoitusmahdollisuuksista.

Vuodesta 2009 on aloitettu vuosittaisten Arkkitehtuuritutkimuksen päivien perinne.