RAKENNUSSUUNNITTELIJOIDEN JA ARKKITEHTIEN PÄTEVYYS

Pätevyyden toteamismenettely

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet www.FISE.fi:n pätevyydentoteamisjärjestelmään kuuluva ARK -rakennusuunnittelijoiden ja arkkitehtien pätevyydentoteaminen käynnistyy syyskuussa 2006.

Hakemus toimitetaan sihteerijärjestöön osoitteella:
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki
(kuoreen merkintä "ARK -rakennussuunnittelijan pätevyys")


Pätevyyslautakunnan kokoukset 2016:


Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelijapätevyyksiä koskevat päivitykset astuivat voimaan 1.9.2014. Muutoksia tukevat ympäristöministeriön ohjeet ja vastaavat asetukset astuivat voimaan 1.6.2015.

Lautakunnan kokoukset 2017:
* ti 5.9.2017
* ti 24.10.2017
* ke 13.12.2017


Hakemukset kokoukseen tulee toimittaa SAFAan vähintään kahta viikkoa ennen.

Lisätietoa pätevyyden toteamismenettelystä:
asiantuntijalautakunnan esittelijä/sihteeri Pia Selroos, pia.selroos(a)safa.fi