RAKENNUSSUUNNITTELIJOIDEN JA ARKKITEHTIEN PÄTEVYYS

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n pätevyydentoteamisjärjestelmään kuuluva ARK -rakennusuunnittelijoiden ja arkkitehtien pätevyydentoteaminen käynnistyi syyskuussa 2006.

Hae rakennussuunnittelijan pätevyyttä digitaalisesti


Rakennussuunnittelijan pätevyyttä voi hakea nyt sähköisesti.
FISE on kehittänyt pätevyyden hakuun uuden digitaalisen palvelun, jonka avulla pätevyyttä haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Uuden palvelun myötä pätevyyden haku muuttuu sujuvammaksi, tietoturvallisemmaksi sekä täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Pätevyyspalveluun rekisteröityminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Rakennussuunnittelijapätevyyden hakulomake löytyy osoitteesta patevyyspalvelu.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelijapätevyyksiä koskevat päivitykset astuivat voimaan 1.9.2014. Muutoksia tukevat ympäristöministeriön ohjeet ja vastaavat asetukset astuivat voimaan 1.6.2015.

Lautakunnan kokoukset 2019:
• ti 26.2.2019
• ti 16.4.2019
• ti 11.6.2019
• ti 17.9.2019
• ti 12.11.2019
• ti 10.12.2019


Hakemukset kokouksiin tulee toimittaa sähköisesti FISEn pätevyyspalveluun vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Lisätietoa pätevyyden toteamismenettelystä:
asiantuntijalautakunnan esittelijä/sihteeri Pia Selroos, pia.selroos(a)safa.fi