PÄÄSUUNNITTELIJAN  PÄTEVYYS

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet www.FISE.fi:n pätevyydentoteamisjärjestelmään kuuluva pääsuunnittelijan pätevyydentoteaminen käynnistyi elokuussa 2005. Pääsuunnittelijan pätevyyttä on voinut hakea 15.8.2005 lähtien.

Hakemus toimitetaan sihteerijärjestöön osoitteella:

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki
(kuoreen merkintä "Pääsuunnittelijan pätevyys")

Pätevyyslautakunnan kokoukset 2017:

Maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelijapätevyyksiä koskevat päivitykset astuivat voimaan 1.9.2014. Muutoksia tukevat ympäristöministeriön ohjeet ja vastaavat asetukset astuivat voimaan 1.6.2015.

Lautakunnan seuraavat kokoukset:
* to 9.11.2017
* to 18.1.2017


Hakemukset kokouksiin tulee toimittaa SAFAan vähintään kahta viikkoa ennen.

Lisätietoa pätevyyden toteamismenettelystä:
asiantuntijalautakunnan esittelijä/sihteeri Pia Selroos, pia.selroos(a)safa.fi

Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti


Tentti järjestetään vuoisttain huhtikuun ja lokakuun 3. viikon tiistaina klo 13:00 - 16:00. Tenttipaikoiksi tarjotaan Helsinkiä, Tamperetta ja Oulua - toteutuminen riippuu ilmoittautumismääristä.

18.10.2016 - Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti
Helsinki, Oulu ja Tampere.