Suunnittelijapätevyydet

Suunnittelijoiden pätevyydestä ja sen arvioimisesta lainsäädännössä
• Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999)
• Maankäyttö ja rakennusasetus (875/1999)
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014)
• Euroopan Neuvoston ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EY:

Vapaaehtoiset pätevyydentoteamisjärjestelmät
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toimii Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n järjestelmään kuuluvissa pääsuunnittelijan, kaavan laatijan ja Rakennussuunnittelijan ja arkkitehtien pätevyydentoetamisen sihteerijärjestönä.
Pääsuunnittelijan pätevyyden toteaminen
Rakennussuunnittelijan ja arkkitehtien pätevyyden toteaminen
Kaavan laatijan pätevyyden toteaminen


Korjausrakentamisen pätevyyksien haku joustavammaksi


Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen 41/2014 korosti korjausrakentamisen erityispiirteiden entistä parempaa huomioimista. Korjausrakentamisen osaaminen ei ole ollut riittävällä tasolla vaativissa korjaushankkeissa ja lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on ollut tämän osa-alueen vaatimusten esittäminen. FISE perusti lain mukaiset omat korjausrakentamisen pätevyydet suunnittelu- ja työnjohtoaloille, joissa korjauspätevyys koettiin tarkoituksenmukaiseksi. Päällekkäisiä tai käytännön kannalta marginaalisia pätevyyksiä on kuitenkin pyritty välttämään. FISE kannustaa myös uudella hinnoittelulla hankkimaan myös korjausrakentamisen pätevyyksiä.

Luen tiedote kokonaisuudessaan
FISEn tiedote 17.12.2015
PDF 223,9Kt


Tarkennuksia FISEn pääsuunnittelijan pätevyyden toteamiseen


Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen kriteerejä on tarkistettu. Edellytyksenä pääsuunnittelijan pätevyyden toteamiselle on aina, että hakijalla on jo todettuna FISE pätevyys omalta suunnittelualaltaan. Hakijan pätevyyttä pääsuunnittelijana ei voida arvioida, ennen kuin pätevyys omalla suunnittelualalla on todettu. Vaatimus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 120 e § Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset, jonka mukaisesti ”Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä”.

Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamista hakevilla on 30.11.2015 asti aikaa hakea oman suunnittelualan ja pääsuunnittelijan pätevyyden toteamista samaan hintaan. Marraskuun jälkeen jätettyjen hakemusten osalta veloitetaan erilliset käsittely- ja pätevyysmaksut sekä oman suunnittelualan pätevyyden, että pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisesta.

Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen kriteerit ja hakulomakkeet www.safa.fi > Koulutus > Suunnittelijapätevyydet > Pääsuunnittelijan pätevyys tai http://www.fise.fi
Lisätietoa: pätevyyslautakunnan sihteeri Pia Selroos, pia.selroos @ safa.fi
8.10.2015


FISEn päivitetyt maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyydet haettavissa


FISE on uudistanut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyytensä. Päivitetyt pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta http://www.fise.fi > Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet. Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan osalta myös näiltä SAFAn sivuilta.

Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ohjeisiin. Muutokset koskevat suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja kelpoisuusvaatimuksia. Uudet vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden määräytymisperiaatteet eivät ole lainpäivityksen myötä muuttuneet. Jatkossakin kelpoisuus perustuu riittävään ja oikeanlaiseen koulutukseen ja työkokemukseen suhteessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuteen.

FISEn tiedote 8.5.2015; FISEn päivitetyt maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyydet haettavissa
PDF 204Kt

Lisätietoa pätevyyslautakuntien sihteeri
koulutusvastaava Pia Selroos
041 528 2952, pia.selroos @ safa.fi