Perustutkinto

Tutkintouudistus


Suomessa Bolognan julistuksen mukainen tutkintouudistus otettiin käyttöön yliopistoissa 1.8.2005. Tämä tarkoitti siirtymistä kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen ja opintojen mitoituksen muuttumista ECTS -pohjaiseksi.

Kaksiportainen tutkinto


Uudessa tutkintorakenteessa tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä (op) ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 op ja kesto kolme vuotta, ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on 120 op ja kesto vastaavasti kaksi vuotta.

Teknistieteellisellä alalla tulee alemman korkeakoulututkinnon nimeksi tekniikan kandidaatti ( Bachelor of Science in (Technology) / (Architecture) ). Ylemmän tutkinnon niminä säilyvät diplomi-insinööri ( Master of Science in (Technology) ) ja arkkitehti ( Master of Science in (Architecture) ).