Koulutus ja tutkimus

Arkkitehtikouluja maailmalla

Union Internationale des Architectes UIA kerää ja ylläpitää listaa maailman arkkitehtikouluista, joka on saatavilla on saatavana maksua vastaan. Lisätietoa: http://www.uia-architectes.org

Jatkokoulutus

Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Jatko-opiskeluoikeus tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon.

Hakijalle, joka on suorittanut muun alan ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavantasoisen suomalaisen tai ulkomaisen tutkinnon, joka antaa riittävät valmiudet arkkitehtuurin jatko-opintoihin, voidaan myöntää jatko-opiskeluoikeus filosofian tohtorin tutkintoa varten.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Espoo
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Oulun yliopisto (OY)