Arkkitehdin koulutus

Perustutkinto
Arkkitehtikoulutus aloitettiin Suomessa vuonna 1872. Nykyisin arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Suomessa kolmessa korkeakoulussa:
- Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Otaniemi, Espoo
- Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
- Oulun yliopisto (OY)

Suomessa Bolognan julistuksen mukainen tutkintouudistus otettiin käyttöön yliopistoissa 1.8.2005. Uudessa tutkintorakenteessa tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä (op) ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Teknistieteellisellä alalla alemman korkeakoulututkinnon nimi on tekniikan kandidaatti (Bachelor of Science in Technology / Architecture). Ylemmän tutkinnon niminä säilyivät diplomi-insinööri (Master of Science in Technology) ja arkkitehti (Master of Science in Architecture).

Jatkotutkinnot
Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Jatko-opiskeluoikeus tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon. Hakijalle, joka on suorittanut muun alan ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavantasoisen suomalaisen tai ulkomaisen tutkinnon, joka antaa riittävät valmiudet arkkitehtuurin jatko-opintoihin, voidaan myöntää jatko-opiskeluoikeus filosofian tohtorin tutkintoa varten.

Täydennyskoulutus
Yliopistojen täydennyskoulutuksen verkkopalvelut
Kaikki yliopistot Suomessa järjestävät täydennyskoulutusta. Koulutustarjonta painotuu kunkin yliopiston tiedealojen ja toimintatavan mukaan.
• Yliopistojen täydennyskoulutuksen verkkopalvelu / http://www.taydennyskoulutus.fi/
• Avoimien yliopistojen verkkopalvelu / www.avoinyliopisto.fi

Arkkitehdin perus- ja jatkokoulutusta antavien korkeakoulujen yhteydessä toimivat koulutuskeskukset tarjoavat alan täydennyskoulutusta.
• Aalto Pro / aaltopro.aalto.fi
• TTY / Täydennyskoulutuskeskus Edutech / www.tut.fi > Yrityksille > Täydennyskoulutus
• OY / Koulutus- ja tutkimuspalvelut / www.kotu.oulu.fi