Tekijänoikeusopas

Tekjänoikeudesta arkkitehtuurin alalla


Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ovat julkaisseet oppaan tekijänoikeudesta arkkitehtuurin alalla. Oppaassa selvitetään mm. teoskynnykseen, tekijänoikeuden luovuttamiseen ja muunteluoikeuteen liittyviä periaatteita. Opas on suunnattu sekä tilaajille että suunnittelijoille.

Rakennustaiteen tuotteita voivat olla sekä valmiit rakennukset että rakennuksen piirustukset. Kuten muillakin taiteiden aloilla, laki antaa suojaa arkkitehtuurin alan teokselle, jos se ylittää teoskynnyksen.

Tekijänoikeuksista sopiminen tulee arkkitehdilla eteen mm. kilpailutöiden referenssioikeuden, tilaajan ja suunnittelijan välisen sopimuksen tai työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen ollessa kyseessä. Tekijänoikeudet on huomioitava myös silloin, kun suunnittelija vaihtuu kesken hankkeen. Aiempien suunnitelmien haltijan tekijänoikeutta ei silloin saa loukata.

Oppaan on laatinut ATL ry:n lakimies Kalle Kärkkäinen yhteistyössä SAFAn ammattiasioiden toimikunnan kanssa. Lataa opas käyttöösi tästä:
Tekijänoikeudesta arkkitehtuurin alalla
PDF 285,6Kt