Muut vuosimaksualennukset

Hallituksella on lisäksi valtuudet pitkäaikaisen sairauden, hoitovapaan tai muun merkittävän tulotason alenemisen tai ylivelkaantumisen perusteella vapauttaa jäsen ko. vuoden vuosimaksusta tai sen osasta. Alennuksen suuruus määräytyy bruttotulojen perusteella seuraavasti:

- Vuosimaksu on 50 % alennettu, mikäli bruttotulot kuukaudessa ovat 745–1920 euroa.
- Vuosimaksu on 75 % alennettu, mikäli bruttotulot kuukaudessa ovat alle 745 euroa.

Hakemukseen on liitettävä kopio tuloista.

Alennus lasketaan täydestä jäsenmaksusta (495 euroa).

Alennuksia ei myönnetä takautuvasti edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.
Huom! Alennuksia ei myönnetä alle kolmen kuukauden (65 päivää) ajanjaksoille.