Alennukset ja vapautukset

Jäsen voi saada hyväkseen seuraavat vuosimaksualennukset ilman varsinaista hakemusta sen jälkeen, kun SAFA on saanut tiedon alennusperusteen syntymisestä.

Puolisojäsenalennus

Puolisojäsen on sellainen SAFAn jäsen, jonka avio- tai avopuoliso on SAFAn jäsen. Puolisojäsenen maksu on 25 % alennettu (123,75 euroa) täydestä jäsenmaksusta (371,25 euroa, neljässä erässä maksettaessa 92,81 euroa/erä). Puolisojäsenmaksu ei sisällä Arkkitehti-lehteä.

Vuosina 2017, 2018 ja 2019 valmistuneiden alennukset

Vuonna 2019 valmistuneiden jäsenmaksun perusteena käytetään alinta maksuluokkaa 123,75 euroa vuodessa. Vastavalmistuneen maksu porrastetaan liittymisajankohdan mukaan 3 kk jaksoissa, 30,94 euroa/jakso.

Vuonna 2018 valmistuneet jäsenet maksavat 50 % alennettua vuosimaksua 247,50 euroa, puolisojäsen vuosimaksu on 123,75 euroa.

Vuonna 2017 valmistuneet jäsenet maksavat 25 % alennettua vuosimaksua 371,25 euroa, puolisojäsen vuosimaksu on 247,50 euroa.

Ulkomailla asuvan alennus

Kalenterivuoden aikana vähintään kuusi (6) kuukautta ulkomailla asuvan jäsenen alennettu vuosimaksu on 25 % alennettu täydestä jäsenmaksusta (371,25 euroa), jonka voi maksaa neljässä erässä (92,81euroa/erä).

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.