Eläkeläisalennus

Eläkkeelle siirtyneelle jäsenelle myönnetään hakemuksesta 75 %:n alennus, jolloin vuosimaksu on 123,75 euroa. Hakemukseen on liitettävä kopio eläkepäätöksestä. Eläkkeelle siirtymisen perusteella vuosimaksualennusta tarvitsee hakea vain kerran, minkä jälkeen vuosimaksu on jatkossa automaattisesti alennettu. Eläkkeelle siirtyneeltä puolisojäseneltä ei peritä vuosimaksua, jos puoliso on eläkkeellä. 85 vuotta täyttäneet jäsenet vapautetaan vuosimaksusta. Eläkeläismaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Osa-aikaeläkkeellä oleva jäsen voi hakemuksesta saada alennusta puolen vuoden maksujen osalta siten, että kaksi vuosimaksuerää suoritetaan normaalin suuruisina ja kaksi erää osittain alennettuna.

Alennusta ei myönnetä edellisten vuosien jo suoritettuihin vuosimaksuihin.

Täytä lomake osoitteessa http://www.safa.fi/extranet/tietopankki/jasenyyslomakkeet/ , lähetä se SAFAan ja varmista että tarvittavat liitteet ovat mukana. Extranetiin pääsy edellyttää kirjautumisen.