Työttömyysturva

Oikeus työttömyysturvaan

Suomessa asuva työtön työnhakija, jonka toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatuun palkkatuloon, on oikeutettu työttömyysturvaan. Myös yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos työvoimatoimisto toteaa hänet työttömäksi. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä, että toiminta yrittäjänä on kokonaan loppunut.

Kuuluminen työttömyyskassaan

Ansioon suhteutettua päivärahaa maksavat työttömyyskassat jäsenilleen. Työttömyyskassajärjestelmiä on kaksi, palkansaajien- ja yrittäjien työttömyyskassa. Kassajäsenyys on vapaaehtoista, joten SAFAn jäsenet eivät ole automaattisesti minkään työttömyyskassan jäseniä. Jokaisen tulee itse hakea kassan jäsenyyttä.

SAFAan kuuluvat, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijat voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä SAFAn kautta IAET-kassaan. SAFAn yrittäjäjäsenet voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta liittymällä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT).

Palkansaajien työttömyyskassa IAET
Liittyminen IAET-kassaan tapahtuu toimittamalla täytetty liittymislomake liitteineen (työnantajan todistus siitä, että olet palkkatyössä) SAFAn toimistoon.
IAET-kassasta eroaminen tapahtuu toimittamalla SAFAn toimistoon kirjallinen vapaamuotoinen eroilmoitus, jossa on alkuperäinen allekirjoitus.
Työttömyyskassaan voi kuulua jopa 68-vuotiaaksi.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT
Liittyminen AYT-kassaan tapahtuu täyttämällä kassan jäsenhakemuslomake osoitteessa http://www.ayt.fi. Sen voi myös tilata puhelimitse kassan palvelunumerosta 0800 9 0888 (maksuton).

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry - TYJ