Jäsenyyden edellytykset

SAFAn varsinaista jäsenyyttä hakevalta vaaditaan, että hän
1) on suorittanut viisivuotisen yliopistotutkinnon ja,
2) tutkinto täyttää Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset arkkitehtitutkinnon ja sen yhteydessä mahdollisesti vaadittavien liitteiden osalta.*

*2005/36/EY liite V.7. ARKKITEHDIT. Ammattipätevyysdirektiiviin sisältymättömien arkkitehtikoulujen osalta tulee hakijan toimittaa toimivaltaisen viranomaisen arvio tutkinnon vastaavuudesta.

SAFAn säännöt
PDF 74,9Kt