Ammatillinen edunvalvonta

SAFA hoitaa edelleen arkkitehtikunnan ammatillis-aatteelliset asiat

SAFAn ammattipoliittinen jaos valmistelee ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa päättää ammatilliseen edunvalvontaan liittyvistä asioista. Jaoksen ja hallituksen apuna näiden asioiden käsittelyssä toimivat pysyvät ammattiasioiden-, kilpailu- sekä koulutus- ja tutkimustoimikunta.

Arkkitehtien perus-, täydennys- ja jatkokoulutukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja muita ammattiin liittyviä muutoksia liiton tavoitteiden kannalta seuraa koulutus- ja tutkimustoimikunta, joka myös valmistelee niitä koskevia esityksiä, aloitteita ja kannanottoja.

Jäsenten keskinäisiä kollegiaalisuuskysymyksiä ja arkkitehdin etiikkaa koskevia normeja käsittelee liittovaltuuston nimittämä eettinen valiokunta.