Akava

AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien vuonna 1950 perustettu ammatillinen keskusjärjestö. AKAVAlla on jäsenjärjestöjä 31 ja jäseniä yli 461 000.

AKAVA on osapuolena tulopoliittisissa sopimuksissa ja muissa keskitetyissä työmarkkinaratkaisuissa. Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimustoiminnasta vastaa JUKO ry ja yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta YTN ry.

Ylintä päätösvaltaa AKAVAssa käyttää liittokokous. Keskusjärjestöä johtaa 20 jäseninen hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen alaisuudessa toimivat toimikunnat, jotka vastaavat oman sektorinsa asioista.

Työmarkkina-avain tarjoaa työelämätietoa
Työmarkkinajärjestöt ovat julkaisseet sivuston työelämän keskeisistä kysymyksistä, www. tyomarkkina-avain.fi , joka tarjoaa työelämän perustiedot. Se toimii myös portaalina syventävään työelämätietouteen, jota saa työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden työelämätoimijoiden verkkosivuilta. Sivuston sisällön ovat tuottaneet AKAVA, SAK, STTK, EK, KT, VTML ja KiT.

SAFAn edustajat AKAVAn toimielimissä


• AKAVA ry:n liittokokousten
edustaja: Paula Huotelin
varaedustaja: Mervi Savolainen ja Heini Korpelainen
• AKAVAn ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto AYJ
edustaja: Sari Lehtonen